holnapinfo.8x.hu

Csak az igazat :)

Hír 1.

Megvilágosodás: a három éve Orbánt Rákosinak nevező szoci Karsai gazda Fidesz-hitre tért

 

Karsai gazda meglepő fordulatokban bővelkedő politikai pályafutása egy hajtűkanyarral a célegyenesbe érkezett: a potenciális éhségsztrájkoló, három évvel ezelőtt a Fidesz nemzet- és vidékpusztító politikája okán az öngyilkosság gondolatának határmezsgyéjén andaxinos másállapotban kóválygó búzaégető megtért a kormánypárthoz. Az október 12-i önkormányzati választáson a Fidesz által támogatott "független" képviselőjelöltként indul Battonyán. Összenőtt tehát, ami mindig is összetartozott – mondhatjuk stíl- és korszerűen. Karsai József politikai karrierje egyébként az MSZMP-től a Kisgazdapárton, majd az MSZP-n át vezetett a Fideszhez. A közérthetőség kedvéért elevenítsük fel röviden a heroikus múlt fontosabb eseményeit!

Ismét új irányba mutat a szekere rúdja
Az MSZP országgyűlési képviselője és battonyai polgármestere először nevezetes „búzaégető” performanszával robbant be a hazai közfigyelem és bulvármédia fókuszába 1998 kora nyarán. Ezen hírhedt akciójáért Torgyán József akkori agrárminiszter agrárterroristának bélyegezte a kévegyújtogatót. A magyar néplélektől és a dolgos, istenhívő paraszti mentalitástól egyébként teljesen idegen az ilyen jellegű, öncélú, exhibicionista bulvárközéleti onánia. A búzát, az életet, a búzaszemet, amelyen a parasztság ősi hite szerint Isten képmása látható a magyar gazda soha nem pusztítaná el, nem emelne kezet rá. Persze, a rafinált Karsai gazda sem, de erről később. Ady „A grófi szérűn” című versében mesterien és lélektanilag teljesen hitelesen jeleníti meg ezt a létszemléletet: még a nincstelen cselédek is elsiratják a szemük előtt „asztag-város” éjféli hajnalának szörnyű fényében elenyésző életet, noha az nem az övéké, hanem a nagyméltóságú gróf úré:
S mégis, amikor jön a reggel
S pernyét fújnak a szelek,
A grófi szérün ott zokog
Egy egész koldus-sereg.
Siratják a semmit, a másét,
- A gróf tán épp agarász -
Érzik titkon, hogy az övék
E bús élet s a kalász.
Nos, arról azonban kevesen tudnak – s történetünk így kerek –, hogy „búzaégető” Karsai sem komplett kötöznivaló, s valójában nem búzát, hanem előző évi vizes árpát és ocsút égetett – amely a rálocsolt benzin ellenére is alig akart meggyulladni. Így, olcsó fordulattal élve, nagyobb volt az egész füstje, mint a lángja. Amúgy a három nappal később a helyszínre érkezett agrárminiszter, Torgyán József volt az, aki nem tudott különbséget tenni az árpa és a búza között, ami – valljuk be – kissé kínos és zavarba ejtő.

Minden urat kiszolgál
Nos, ami a továbbiakat illeti, történt tehát, hogy „búzaégető” Karsai 2011. június 20-án hivatalosan bejelentette, miszerint június 22-én, szerdán éhségsztrájkba kezd. A dátum kiválasztása nyilván a véletlen műve, tudniillik épp erre a napra esett a nevezetes évforduló: 70 évvel korábban ezen a napon indított megelőző támadást a harmadik birodalom hadereje a sztálini Szovjetunió ellen. No, de apróságokon ne ütközzünk meg! A korabeli – mára történelmi dokumentum értékű sajtóközlemények szerint – dr. Karsai József, Battonya polgármestere szerdán reggel 8 órakor a parlament elé láncolja magát. Majd 40-50 altató beszedése után két napos éhségsztrájkba kezd a demokrácia védelmében. 

Láncokkal altatta közönségét
Ha a kormány nem tárgyal vele az első nap délutánig az általa kifogásolt 21 pontról, nyilvánosan öngyilkosságot hajt végre, 60 altatótablettát vesz be tízesével. Dr. Karsai József a sajtó munkatársainak megmutatta azt a körülbelül 70 kilogrammos, legalább tíz méter hosszú láncot, amivel, előre pontosan meg nem nevezett helyre, a parlament közelében odaláncolja magát. A lánc egy 200 mázsás traktor vontatására is alkalmas. Mint mondta, azért ezt választotta, hogy ne legyen egyszerű levágni róla.
- Átéltem a Rákosi-korszakot, de ami most van, annál is rosszabb. Nem akarok és nem fogok egy újabb Rákosinak a moziban, vagy a tévé előtt felállva tapsolni, minden sületlen beszéde után. A kormánypártiak azt hiszik, hogy a kétharmad az száz százalék - nyilatkozta dr. Karsai József. A búzaégető Orbán Viktor miniszterelnöknek címezte a 21 pontos tiltakozást. A battonyai polgármester akkor döntött az „életét veszélyeztető” akció mellett, amikor a több hetes munkával elkészített önhiki (önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések számára kiírt támogatás) pályázatukkal kapcsolatban megsúgták neki, hiába erőlködnek, nem kapnak pénzt.
- Egy piszkos, rohadt bolsi - még ha már független is - városa, Battonya nem részesül támogatásban, csak a fideszes települések. Ekkor döntöttem el, nincs más megoldás. Kell egy mártír, aki feláldozza magát. A különböző tiltakozásokkal - aláírásgyűjtésekkel, demonstrációkkal - nem lehetett elérni semmit, ezt láthattuk az elmúlt időszakban. Mára mindenkinek rá kellett jönnie, akik kivonultak az utcára tüntetni, hogy nullává váltak a kormányzat szemében, értelmetlenek az egyeztetések. Bár azzal is tisztában vagyok, hogy ha meghalok, az én tetemem is annyi lesz az ország vezetésének, mint egy döglött dongó. De abban biztos vagyok, hogy ennek híre, az áldozatvállalásom háttere eljut a Nyugat fülébe. S remélem, nem hagyják szó nélkül.
A fentebb említett, kissé zavarosra és cezaromániás hangvételűre sikeredett „nevezetes” Karsai-féle 21 pont – mások mellett – a következőket tartalmazta (Karsai-hű helyesírással):
- Nem tűröm tovább, hogy a Magyar Kormány és a Parlament a Magyar Demokratikus Köztársaságból, minden szabadságot eltipró, Banánköztársaságot csináljon! (értsd: az Orbán vezette Fidesz – L.Zs.)
- Egy „dicső” Rákosi rendszert már átéltem, nem akarok és nem fogok egy újabb Rákosinak a moziban, vagy a TV előtt felállva tapsolni, minden süketlen (sic!) beszéde után! (Karsai gazda szóhasználatában Rákosi elvtárs metaforikus alak, hiszen búzaégetőnk Orbánról beszél – L.Zs.)
- Nem akarok, egy újabb Recski tábort és egy újabb Hortobágyot, ahová a másképp gondolkodókat kényszermunkára el lehet vinni!
- Határozottan tiltakozom, a Kormány és a Parlament, azon döntése ellen, mely törvényesen járó tisztességes végkielégítéseket 2.000.000 Ft. Felett 98 %-os adóval sújtja, szintén visszamenőleges hatállyal! (Minden „szentnek” maga felé hajlik a keze. Karsai ez ügyben erősen érintett: 2002 és 2010 között MSZP-s országgyűlési képviselő volt – L.ZS.)
A nagyszerűen eltervezett, hatásos dramaturgiai elemeket sem nélkülöző előadásból aztán nem lett semmi. Annak idején hírportálunk is beszámolt erről „Ebből sem lesz vértanú: tegnap az öngyilkosságot, ma az éhségsztrájkot mondta le Karsai” című, a téma komolyságához illendő hangvételű cikkben. A szuicid hajlamú Karsai már aznap, június 20-án megváltoztatta Orbán-ellenes haditervét, s a tervezett öngyilkosságot este lemondta, 21-én délelőtt pedig faxon értesítette az egyik helyi lapot, hogy dr. Rimay István nem engedélyezi a demonstrációt – ehhez egy orvosi igazolást is csatolt:
- Tegnap este az egyik kereskedelmi televízióban nyilatkoztam, amit látott egy professzor, aki a parlamenti képviselőségem 8 éve alatt az orvosom volt. A műsor után felhívott, egy órán keresztül vizsgált. Azt mondta, sem a vérnyomásom, sem a szívem nem bírná ki az éhségsztrájkot. Ezt erősítette meg a háziorvosom is ma reggel. A családom is erősen tiltakozott, hogy megtegyem, az ellen meg főleg, hogy vállaljam a mártírhalált (sic!) – nyilatkozta dr. Karsai József. Battonya polgármestere azt is elmondta, a tervezett nyilvános öngyilkossága miatt nagyon sokan telefonáltak neki, kérték, hogy álljon el a szándékától.
- Azt mondták, rám még sokáig szükség van. Az elveim azonban nem adom fel. A figyelemfelkeltő tiltakozás más módját keresem a demokrácia védelme érdekében – fogalmazott a hős vértanú. Végezetül „az egykori MSZP-s politikus az ATV Egyenes Beszéd című műsorában leszögezte: tiltakozó akciója nem öngyilkosság.
- Én ezt már kipróbáltam korábban, egy idő után nem tudok több altatót bevenni, mert elalszom, ezért nem fogok belehalni" - magyarázkodott a saját hülyeségétől visszatáncoló idióta – írta akkor hírportálunk.

A 2008-as dinnyeblokád
Karsai azonban a halállal való verbális kacérkodást ezzel még korántsem fejezte be. Szűk egy esztendővel később újra hallatott magáról a szuiciditásra és exhibicionizmusra predesztinált nagy „búzaégető”. 2012. május 24-én öngyilkosságot kísérelt meg Karsai József, Battonya független polgármestere, az eset után az orosházi kórházba szállították – írta akkor a beol.hu. Kalmár Mihály, a kórház főigazgatója a sajtó képviselőinek ezt nyilatkozta: Karsai József nincs életveszélyben, állapota kielégítő, jelenleg a szakmailag indokolt vizsgálatok folynak. A beol.hu azt is írta, hogy Battonya polgármesterére egy búzaföldön találtak rá, Karsai a kórházba szállítás közben értesítette a portál újságíróját. Azt mondta: „ötven szem gyógyszert vettem be. Lehet, hogy ezek az utolsó mondataim. Nem tudom elviselni, hogy ártatlanul ítéltek el a bíróságon” – utalt a Battonyai Városi Bíróság június 21-ei, vele szemben hozott elmarasztaló ítéletére. Karsai Józsefet Simonka György, Pusztaottlaka fideszes polgármestere jelentette fel a 2008-as dinnyeblokád után, amikor a térség dinnyetermelői az Auchan parkolójában az alacsony ár miatt felborították a dinnyeszállítmányokat. Karsai József ellen a vád kényszerítés kísérlete volt, ebben bűnösnek találta a bíróság, és egymillió forintra büntette. A teátrális „öngyilkossági kísérlet” után, 2012. május 24-én este Karsai József az ítéletről azt mondta: „elvették a becsületem. Ilyen világban nem akarok élni, ahol ártatlanokat büntetnek meg”. A nyilvánvalóan fideszes befolyásoltság alatt álló bíróságok – zárhatjuk le „búzaégető” Karsai gondolatmenetét.
Milyen érdekes is az élet, s ezen belül a közélet színházának pankrációs színpada! A gyalázatos, vidék- és agráriumpusztító Fidesz politikája elleni tiltakozásként akár a mártíriumot is vállaló – legalábbis retorikai szinten – „búzaégető” Karsai élete alkonyán megtért a Fideszhez. Nyilvánvaló, hogy vértanúnk mintegy háromévi töprengés után rátalált az igaz csapásirányra: a Fidesz keblére borult. Nem nagy ügy, hiszen olyan volt szoci potentát elvtársak is megtették ezt már előtte, mint Csintalan Sándor, a Hír TV betelefonálós műsorában végtelen toleranciájáról és a sajátjától eltérő vélemények tiszteletben tartásáról elhíresült Orbán-imádó „médiasztár”, aki azóta ismételt pálfordulást végrehajtva visszatért exelvtársai Augiász istállójába. C’ est la vie – összegezhetnénk némi iróniával a Csintalan-szappanoperát és a Karsai-sagát. Persze, nem tudhatjuk, mit tartogat még számunkra Karsai, a „búzaégető”, virtuális bulvár öngyilkos.